top of page

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Bu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası;

a. Dilek Pilatin’in online alışveriş platformu olan www.silkandsilver.com’ un ne tür kişisel veriler topladığını,

b. bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını,

c. www.silkandsilver.com’ un kişisel verileri kimlerle paylaşabileceğini,

d. www.silkandsilver.com’ un işlediği kişisel verilerin üzerindeki

Kullanıcı haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğini açıklamaktadır.

www.silkandsilver.com’un (Bundan sonra “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) ve Dilek Pİlatin , kullanıcıların /üyelerin gizliliğini korumak ve kullanılan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanması ile güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir.

www.silkandsilver.com ve Dilek Pilatin müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgileri (isim, yaş, adres, telefon, e-posta vb.) talep edebilir.

Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, unvanı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya ve iletişim kurmaya yönelik her türlü bilgidir.

İnternet Sitesi’ ne kayıt yaptırıp sipariş verebilmek için bazı ticari / kurumsal bilgilerle birlikte, kişisel bilgilerin de paylaşılması gerekmektedir.

İnternet Sitesi’nin veri tabanında toplanan bu bilgiler, hizmetin ifası ve/veya daha iyi hizmet sunulması için kampanya çalışmalarında ve/veya müşteri profillerine yönelik özel promosyon oluşturma, fatura teslimatı gibi faaliyetlerinde kullanılmaktadır.

İnternet Sitesi üzerindeki faaliyetlerde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, kullanıcılara ait kişisel veriler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak İnternet Sitesi üzerinden sağlanan hizmetlerin verilebilmesi için bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak, ayrıca sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle açık rızasına gerek bulunmaksızın, İnternet Sitesi’nin yöneticisi olan Dilek Pilatin tarafından işlenmektedir.

Kullanıcıların IP adresleri İnternet Sitesi’ ni yönetmek, Kullanıcıları, Kullanıcıların alışveriş sepetlerini tanımak ve açık demografik bilgilerini toplamak için kullanılabilir.

İnternet Sitesi, kullanıcılardan topladığı bilgileri, ilgili kullanıcının haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

İnternet Sitesi, Kullanıcılara ait e-posta adresleri ve üyelik formları ile talep ettiği kişisel bilgilerin haricinde, Kullanıcıların İnternet Sitesi’ ni kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlayabilir.

Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, İnternet Sitesi müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla, İnternet Sitesi ve Dilek Pİlatin’ in iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince, resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanmaktadır.

Kullanıcıların İnternet Sitesi’ ne girdiği tüm bilgiler sadece Kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir.

Bu kapsamda, İnternet Sitesi’ ne üye olurken verilmiş olan kişisel bilgiler kayıt olduktan sonra değiştirebilir, yanlışlıkları düzeltebilir ve gerekli düzenlemeler yapılarak iletişim bilgilerinin ve tercihlerin doğru, eksiksiz ve güncel olması sağlanabilir.

İnternet Sitesi üzerinden verilecek siparişler için Kullanıcılardan bir ödeme şekli seçmeleri istenecektir. Kullanıcı tarafından her ne ödeme yöntemi seçilirse seçilsin, kredi kartı bilgileri İnternet Sitesi ve/veya Dilek Pilatin tarafından sunucularda tutulmamaktadır.

Bu kapsamda, ödemeye yönelik tüm işlemlerin İnternet Sitesi üzerinden banka ve Kullanıcı bilgisayarı arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

İnternet Sitesi üzerinden satın alma işlemi gerçekleştirdiğinde, işlemi gerçekleştirmek için İnternet Sitesi üzerinden paylaşılan kişisel bilgiler, kart bilgileri ve benzeri bilgiler, işlemin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan üçüncü kişiler (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) ile paylaşılabilir.

Kişisel bilgilerin tamamı veya bir kısmı da, satın alınan ürünün gönderilebilmesi için kargo firması ile paylaşılabilir. Kişisel bilgiler ayrıca İnternet Sitesi’ nin kullanımını geliştirmek, hizmetleri, içeriği ve reklamları tasarlamak, sunmak amacıyla ve müşteri iletişimini geliştirmek için denetim, veri analizi ve araştırma gibi amaçlarla kullanılabilir.

Kişisel bilgilerin çalışanlarla veya üçüncü partilerle siparişin iletilme aşamalarının herhangi birinde paylaşılabileceği gibi sipariş hakkındaki mesajlar, kurallar, koşullar ve politikalardaki değişiklikler gibi önemli uyarıları göndermek için kullanılabilecektir. Herhangi bir bireyle doğrudan ilişkisi olmayan veriler niteliğindeki kişisel olmayan bilgiler de toplanabilmektedir.

Kişisel olmayan bilgiler herhangi bir amaç için toplanılabilir, aktarılabilir, kullanılabilir ve açıklanabilir. Örneğin siparişler ile ilgili ödeme şekli, sipariş detayları, sipariş tutarı, kullanılan indirim kuponları gibi bilgiler kişisel olmayan bilgilerdir. Bu bilgiler, Dilek Pİlatin çalışanları ile veya ilgili üçüncü partilerle siparişin iletilme aşamalarından herhangi birinde paylaşılabilir veya İnternet Sitesi kullanım analizinde ve desteğinde kullanılabilir.

İnternet Sitesi ’nden ve Dilek Pilatin tarafından sağlanan hizmetlerden müşteri faaliyetlerine ilişkin bilgiler toplanabilmektedir.

İnternet Sitesi’nde dolaşılan sayfalar, tıklanan buton ve bağlantılara ilişkin navigasyon ve tıklama bilgileri, IP bilgileri, kullanım süreleri müşteri faaliyetlerine örnek olarak gösterilebilir. Bu bilgiler bir araya getirilerek müşterilere daha faydalı bilgiler sağlamak ve analiz için kullanılabilir.

İşbu Gizlilik Politikası bakımından kişisel olmayan bilgi olarak değerlendirilmeyen bu bilgiler, reklam ve pazarlama hizmetlerinde kullanabilecektir. İnternet Sitesi, kanunen daha uzun bir saklama süresi gerekmediği veya müsaade edilmediği sürece kişisel bilgileri işbu Gizlilik Politikası’ nda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için kanunen geçerli olan süre boyunca saklamaktadır.

İnternet Sitesi, çevrimiçi servisleri, interaktif uygulamaları, e-posta mesajları ve reklamları, çerezleri (cookie) ve diğer teknolojileri kullanabilir. Bu teknolojiler size en kaliteli hizmeti sağlamak, davranışlarınızı daha iyi anlamak ve hizmetlerimizi daha kolay sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Çerezler ve diğer teknolojiler İnternet Sitesi’ ni ziyaret ettiğiniz zaman kişisel bilgilerinizi anımsatır. Bununla amacımız size kullanım kolaylığı sağlamak, vermiş olduğunuz siparişlere ulaşabilmenizi sağlamak ve bir sonraki ziyaretinizde sizi ve kişisel bilgilerinizi anımsayarak size daha özel bir hizmet sunabilmektir. Çerezleri bilgisayarınızdan dilediğiniz zaman silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Çerezler, kullanıcı davranışlarını anlamak, üyelerimizin İnternet Sitesi’ nin hangi bölümlerini ziyaret ettiklerini göstermekte reklamların ve aramaların etkinliğini ölçmektedir.

İnternet Sitesi içeriğinde Dilek Pilatin’ e ait olmayan başkaca internet sitelerine bağlantı veya referans yer alabilir. Eğer Kullanıcılar İnternet Sitesi üzerinden başka bir kullanıcıyla ya da üçüncü tarafların bağlantılarını (link’ lerini) kullanarak üçüncü kişilere ait internet siteleri ile bilgilerini paylaşırlarsa, bu internet sitelerine Dilek Pilatin tarafından sağlanacak bilgiler için farklı gizlilik politikaları geçerli olabilir.

İnternet Sitesi ve Dilek Pilatin, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, Kullanıcılar, İnternet Sitesi’ne üye olmaları sebebiyle; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini ve kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve bu konularda info@silkandsilver.com e-posta adresi vasıtası ile bilgi talep etme; kişisel verilerine ilişkin herhangi bir eksiklik veya yanlışlık bulunması halinde bu yanlışlığın giderilmesini isteme; kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme haklarını haizdir.

Dilek Pilatin, işbu gizlilik politikası hükümlerini, dilediği zaman İnternet Sitesi’ nde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir.

Değiştirilen gizlilik politikası hükümleri, İnternet Sitesi’ nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer .Dilek Pİlatin tarafından atanacak Veri Sorumlusu veya temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicili’ nde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde www.silkandsilver.com alan adlı internet sitesinden duyurulacaktır.

Sitemiz, öncelikle üye ve müşterilerine daha güvenli bir ortam oluşturmayı ilke edinmiş bir site olarak, aşağıdaki gizlilik kurallarına uyulmasını şart koşar:

• E-mail adresiniz hiç bir nedenle ve hiçbir muhatap nezdinde açıklanmayacak ve kullanılmayacaktır.

• E-mail adresinize önceden rızanız alınarak zaman zaman sadece sitemiz ve ürünleri hakkında tanıtım ve kampanya haberi gönderilecektir.

• Bize verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, diğer üyelerle paylaşılmayacaktır. Bu bilgiler sadece müşteri profilimizi daha iyi belirleyip size daha iyi hizmet verebilmek için kullanılacaktır.

• Sitemiz, kredi kartı bilgilerinizi hiçbir yerde saklamamakla birlikte bu tür bilgileri üyelik bilgileri adı altında da sizden istemeyecektir.

• Alışveriş esnasında sitemizin çalışanları dahil olmak üzere kimse kredi kartı bilgilerini görmeyecektir. Bu bilgiler, sadece yüksek güvenlik şartları altında direk olarak birlikte çalıştığımız bankalara iletilmektedir. Sitemiz, aşağıdaki işlemleri sağlamak ve yürütmek amacıyla kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyar;

• E-posta aktive olması,

• Siparişinizi yönetmek,

• Ödemenizi doğrulamak,

• Siparişiniz hakkında sizi bilgilendirmek,

• Ürününüzü size ulaştırmak,

• İzin verdiğiniz takdirde, yeniliklerimiz hakkında sizi bilgilendirmek,

• Size mükemmel bir alışveriş deneyimi sunmak

Bu bölüm, www.silkandsilver.com’un (Site) gizlilik politikasını içermektedir. Siteyi ziyaret ederek aşağıda belirtilen şart ve kuralları uygulamayı kabul etmiş sayılmaktasınız. Site, üyelik aşamasında ve daha sonrasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi talep etmektedir. Bu bilgilerin sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz adına eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Bizimle paylaştığınız bilgiler sizleri yeniliklerden haberdar edebilmemiz için tarafımızdan kullanılabilir. Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, ekibimiz gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi, SilkandSilver ekibi olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

bottom of page