KONUŞ/MA!

  • Doğanın insan türüne bahşettiği en ayırt edici özelliklerinin başında düşünmek,,,,ve düşündüklerini, duygularını dilin sağladığı imkanlarla başkalarıyla paylaşmak gelir değil mi? Bu ileti yeteneğinin en etkili yöntemi de elbette ki sesli/sözlü olanıdır. Konuşmak ve buna mukabil dinlemek, insanların birbirleriyle anlaşabilmelerinin en önemli kapı açıcısıdır. Doğanın tüm bonkörlüğüyle bize bahşettiği bu imkanı çoğu zaman heba etmek insanın kendisine ve toplumsal varlığına yaptığı en acımasız haksızlıktır. Çoğunca insanın kendi yetersizliklerinden kaynaklanan bu düşünsel ve duygusal bağ kurma yetisi bazen de yaratılan “fiziksel” engellerle sekteye uğramaktadır. İşte asıl acısı da bu! Zaten yeteneklerin kifayetsizliğiyle dar alana sıkışan ifade zenginliğini politik ya da kültürel gerekçelerle baskılamak insanı dünyadaki diğer türlerden ayıran niteliklerini yok saymaktan başka bir şey değildir. Ey insan türü! Konuş… Kendini, duygularını, düşüncelerini uygun bir dille ifade etmekten sakınma… Bu meleke sana doğanın en büyük hediyesi,,, uygun dili ve üslubunu keşfet…ve Susma! Konuş!

  • Communication! One of the most distinctive features that nature has bestowed on the human species is to think, to share what you think, and to share your thoughts and feelings with others with the opportunities provided by language, right? The most effective method of this messaging skill is -of course- the voice / spoken one. Talking and listening in turn is the most important door opener for people to get along with each other. Often to waste this opportunity that nature has bestowed upon us with all its generosity is the most brutal injustice that man does to himself and his social existence. Most of the time, this intellectual and emotional bonding ability of the people, which is caused by their own inadequacies, is sometimes interrupted by the "physical" barriers created. This is the real pain! To suppress the richness of expression, which is narrowed down by the inadequacy of talents, for political or cultural reasons, is nothing more than ignoring the qualities that distinguish man from other species in the world. Hey Humankind! Speak… Don't avoid expressing yourself, your feelings, thoughts in an appropriate language… This capacity is the greatest gift of nature to you, discover the proper language and style… and don't be silent! Talk!

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest
  • Facebook