İnsanın Anlam Arayışı

  • Frankl okuduysanız bilirsiniz. İnsanın Anlam Arayışı’nda “İnsan’ı insan yapan nedir?” sorusuna cevap arıyor ünlü psikiyatr. Logoterapi olarak bilinen kuramı geliştiren Frankl bu kitabında, hem fiziksel hem de ruhsal acılarla dolu, her türden dış etkiye karşı çoğu zaman korumasız olduğumuz küçük dünyamızda hayat akıp giderken yaşamı anlamlı kılan şeyin ne ya da neler olabileceğini sorgular. Acı da haz da yaşamın bir parçası ve en az yaşamın kendisi kadar değerli. Lakin kendimizce bir travma olarak tanımladığımız yaşadıklarımızı bir kutlamaya çevirmek ve insanca göğüsleyebilmek çok değerli. İnsan, eğer acısına bir anlam bulabiliyorsa o an artık acı vermez oluyor. Yegane gayeniz haz almak ya da acıdan kaçınmak olmamalı…Tam tersi hazzı da acıyı da içeren yaşamda bir anlam bulmak olmalıdır. Sanatın her türü ve estetik işte bu anlam arayışının en somut hallerine ulaşmamıza vesile oluyor. Doğa müthiş besleyici ve sonsuz kaynağıyla insan zihnine nakşediyor anlamı,,, bizim yaptığımız ise bunu ifşa etmek ve bu anlam arayışına düşmüş olanlara kaynağından simgeler sunmak…

  • * If you read Frankl, you know. "What makes human beings human?" The famous psychiatrist is looking for an answer to the question. In this book, Frankl, who developed the theory known as logotherapy, questions what or what makes life meaningful as life flows in our small world, full of both physical and mental pain, where we are often unprotected against all kinds of external influences. Both pain and pleasure are a part of life and are just as valuable as life itself. However, it is very valuable to turn what we experience as a trauma into a celebration and to be able to face it humanely. If a person can find a meaning in his pain, then he becomes painless. Your only goal should not be to enjoy pleasure or to avoid pain… On the contrary, its pleasure should be to find a meaning in life that includes pain. All kinds of art and aesthetics are instrumental in reaching the most concrete forms of this search for meaning. The meaning of nature embraces the human mind with its wonderfully nourishing and infinite resource, what we do is to reveal this and to present symbols from its source to those who are in search of this meaning…

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest
  • Facebook